سخن روز

امیرالمومنین امام علي (ع) :

درانتظارفرج باشید واز رحمت وکارگشایی خدا ناامید نشوید، زیرا بهترین اعمال در نزد خدای بزرگ انتظار فرج است.

 

پدرم! هیج وقت از نام خدا و خواندن دعای کمیل و از دعای فرج امام زمان (عج) غفلت نکن تا خدا و امام زمان(عج) در موقع مردنت، به فریادت برسد.

شهید سیدابوالفضل موسوی زارع
 
***
 
خداوندا! امیدوارم که در دنیای بی انتها، با ائمه(ع) باشم و دوست دارم در آخرین لحظات شهادت، مهدی (عج) را دیدار نمایم، حسین را، امامانم را، پیامبرم را، همه را دیدار کنم.

شهید عباس محرابی
 
 

دسته بندی