سخن روز

امیرالمومنین امام علي (ع) :

درانتظارفرج باشید واز رحمت وکارگشایی خدا ناامید نشوید، زیرا بهترین اعمال در نزد خدای بزرگ انتظار فرج است.

 

آقا ، بهار من زمستان است بی تو

صحرا و کوه و دشت بی جان است بی تو

عید بدون تو صفا دارد؟ ندارد

اصلاً چرا این چهره خندان است بی تو

ای یوسف گم گشته ی دل در کجایی؟

چشمان بر در مانده گریان است بی تو

از خاک بازی خسته ام  باور کن آقا

دنیا برایم مثل زندان است بی تو

کم کم جوانی رفت و حالا وقت پیری ست

این زندگی هم رو به پایان است بی تو

لیلی خبر دارد که مجنون در چه حال است؟

مجنون کماکان در بیابان است بی تو

من مانده ام در نیمه شب با این غزل ها

آری، دو باره وقت باران است بی تو ....

نام شاعر: یاسر مسافر

دسته بندی