سخن روز

امیرالمومنین امام علي (ع) :

درانتظارفرج باشید واز رحمت وکارگشایی خدا ناامید نشوید، زیرا بهترین اعمال در نزد خدای بزرگ انتظار فرج است.

 

از ریختن خون شهدا ناراحت نباشید و به همه بگویید، ما چرا شهید می‏دهیم. و این قدر شهید می‏دهیم، تا ظهور حضرت مهدی(عج).

شهید سیروس براتی
 
***
 
ما آن قدر کشته می‏دهیم تا اسلام عزیز با ظهور مهدی(عج) پیروز شود و قسط و عدل الهی را در سایه توحید برقرار کند.

شهید محمدرضا محبی
 

دسته بندی