شما فقط امام را دعا کنید، رزمندگان را دعا کنید و برای فرج امام زمان(عج) دعا کنید.

شهید محمدصادق ملازم قمی
 
***
 
برای فرج حضرت مهدی(عج) و برای نایب امام مهدی رهبر کبیر انقلاب دعا کنید.

شهید غلامعلی قاسمی منزل آباد
 
***
 
بنا به گفته امام عزیز که جنگ را واجب شمرده و حضور در صحنه های نبرد را برهر فرد مسلمان تا حد کفایت ملزم دانسته اند لذا بر آن شدیم تا با دیگر دوستان راهی کربلای حسینی و پیکارگاه حق علیه باطل تحت فرماندهی امام مهدی(عج) بشویم.

شهید عبدالحسین فیروزی مقدم

 

Subscribe to RSS - شهید عبدالحسین فیروزی مقدم

دسته بندی